top of page

 

Adjunct-Operationeel Coördinator

Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport

 

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.

 

Je zal tewerkgesteld worden bij de Sportdienst, die zich onder meer bezighoudt met alles wat leeft op het vlak van sport in de Stad Brussel en de sportinfrastructuur ter beschikking stelt van de inwoners. De dienst organiseert niet alleen sportvakanties voor jongeren, maar werkt ook mee bij de organisatie van zowel lokale evenementen (tornooien, interclubs) als internationale sportevenementen zoals de Memorial van Damme of voetbalinterlands. Daarnaast zorgt de sportdienst voor het onderhoud van de infrastructuur en de opvolging van eventuele werven en kent subsidies toe aan

verenigingen en sportclubs.

Stad Brussel_edited.png
(2) lees verder

 

“Functie"

 

In nauwe samenwerking met de operationeel coördinator, de coördinatoren van de technische teams en de teamleiders van de werknemers coördineer & controleert u de taken van de werknemers in de verschillende gebieden van de sportdienst. U bent belast met controle opdrachten, logistiek toezicht, toezicht op technische interventies en de opstelling en follow-up van retroplanningen, met name in verband met de organisatie van sportevenementen in de sportinstallaties.

 

U werkt nauw samen met de verschillende diensten van de stad Brussel, non-profitorganisaties, maar ook met

externe leveranciers. Als back-up van de operationele coördinator kunt u worden gevraagd deel te nemen aan

diverse evenementen.

_DSC3020.jpeg

 

“Taken"

 • U houdt toezicht en coördineert de organisatie van activiteiten, planningen, logistiek (taken, bezetting, evenementen, aankopen, materiële voorraden, technische interventies, enz.)

 • U bepaalt de logistieke prioriteiten in nauwe samenwerking met de clubs unit en de coördinatoren van de technische teams

 • U zorgt voor het opstellen, bijwerken, coderen en controleren van de dossiers in verband met personeelsbeheer, materiaal en technische interventies

 • U coördineert het beheer en de behoeften aan materiële (met betrekking tot financiële aspecten) en technische interventies

 • U schrijft en begeleidt feedback voor het beheer voor taak- en evenementenbeheer

 • U controleert het werk van de teams op het terrein en de aannemers. U ziet erop toe dat de termijnen en de kwaliteit worden nageleefd

 • U schrijft verslagen, notulen, analyserapporten, brieven, technische beschrijvingen voor materiaalaankopen, inventarissen, enz.

 • U geeft advies over het beheer van teams, uitrusting en infrastructuur (analyseren van gegevens, adviseren en informeren)

 • U begeleidt en coacht de technische teamcoördinatoren en teamleiders bij HRM-gerelateerde besprekingen (oplossen van technische en personeels- en materiaal beheerproblemen, herinneren aan veiligheidsregels, enz.)

 • U rapporteert en communiceert informatie aan de hiërarchie en aan de teams (voortgang van dossiers, projecten, enz.) en stelt verslagen op

_DSC3260.jpeg
DSC_0007.jpg

 

"Aanbod"

 • Voltijds contract van onbepaalde duur

 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2693,98 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris

 • De mogelijkheid om van thuis uit te werken (home office)

 • Regelmatige bijscholing

 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

 • Werkplaats: Brucity + de verschillende pleinen van de sportafdeling

 

“Profiel"

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma. Of je voldoet aan de interne bevorderings- en mobiliteitsvoorwaarden voor een functie in de graad van secretaris. Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Ervaring op administratief/sportief gebied of als coördinator wordt op prijs gesteld

 • U hebt goede analytische vaardigheden en zorgt voor de optimalisatie van de dienst

 • U hebt een zeer goede schrijfvaardigheid en een uitstekende spelling

 • U werkt nauwkeurig en gestructureerd, rekening houdend met de gestelde termijnen

 • U bent flexibel en in staat om effectief samen te werken met verschillende actoren en partners

 • U drukt uw mondelinge of schriftelijke boodschappen op een gepaste manier uit, zodat ze door uw gesprekspartner worden begrepen

 • U bent vertrouwd met informaticatools zoals de Office Suite, planningssoftware, enz.

 • U hebt een goede kennis van Frans en Nederlands

 

“Solliciteren"

Stuur jouw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 14/07/2023. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

 

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.
 

bottom of page