Sportvacature

Vacaturebanner Communication Coordinator
Communication Coordinator

Belgian Paralympic Committee

Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Belgische paralympische beweging op internationaal vlak en promoot haar waarden in ons land. Het BPC stimuleert de atleten om zich te ontplooien door de ontwikkeling van topsport en door sport open te stellen voor iedereen.

Om de ambitieuze doelstellingen van Paralympic Team Belgium te realiseren, zoekt het BPC een

Communication Coordinator (M/V/X).

 

 

Functiebeschrijving 

De Communication Coordinator werkt onder de verantwoordelijkheid van de Marketing & Partnerships Manager en is actief in volgende domeinen:

 

 • Communicatie en campagnes

  • Werkt mee aan de algemene communicatiestrategie van BPC

  • Creëert en stelt content op voor de communicatiekanalen van BPC: Facebook, Instagram, Twitter, nieuwsbrieven, website…

  • Handelt als Community Manager op de sociale mediakanalen

  • Bouwt mee aan de visuele identiteit en staat in voor de productie van het communicatie- en promotiemateriaal

  • Stippelt de communicatiecampagnes mee uit en staat in voor de verspreiding ervan

  • Versterkt de bekendheid, de impact,… van Paralympic Team Belgium

  • Werkt de communicatie uit in verband met de Paralympische Spelen en internationale wedstrijden

  • Is verantwoordelijk voor het gebruik van de beeldbank van BPC

 

 • Media en pers

  • Schrijft en coördineert persberichten

  • Genereert publiciteit voor de Paralympische Beweging door middel van pro- en reactieve communicatie met de media

  • Zorgt voor media monitoring

  • Beheert en volgt persaanvragen op

  • Volgt het proces van persaccreditaties op in functie van internationale paralympische competities

  • Coördineert de samenwerking met de mediapartners van BPC

 

 • Evenementen

  • Neemt deel aan de voorbereiding, organisatie en communicatie van BPC-evenementen (Paralympic Sports Awards, Paralympic Day, etc.)

  • Is verantwoordelijk voor de communicatiecampagnes rond evenementen

 

 • Nationale commissies

  • Coördineert de Marketing & Communication Commission

   • Stelt de agenda’s en rapporten op en houdt de actiepunten bij

   • Treedt op als contactpersoon inzake communicatie voor de twee aangesloten sportfederaties bij BPC: Parantee-Psylos en la Ligue Handisport Francophone

  • Neemt deel aan de Paralympic Games Commission

   • Voert de taak uit van Team Content Manager met het oog op en tijdens de Paralympische Spelen van Tokyo 2020

 

 

Profiel

 • Je deelt onze passie voor G-sport

 • Je bent drietalig (Nederlands, Frans, Engels)

 • Je bent houder van een masterdiploma in de communicatie of marketing of gelijkwaardig door ervaring

 • Je hebt een passie voor sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,… ) en deze hebben geen geheimen voor je

 • Je hebt redactioneel talent en houdt er een zeer goede spelling op na

 • Je bent bekwaam om complexere taken alsook meerdere parallelle projecten te beheren

 • Je staat open voor een flexibele job die soms ‘s avonds, tijdens de weekends en/of in het buitenland kan plaatsvinden

 • Je kan een attest van goed gedag & zeden voorleggen

 • Ervaring met grafische ontwerpsoftware (Adobe Première, Photoshop, Indesign, Illustrator) is een troef

 • Een succesvolle ervaring in een vergelijkbare functie is een troef

 

Uiteraard staan alle posten binnen BPC open voor personen met een beperking!

 

 

Ons voorstel

 • Een fulltime job

 • Een contract van onbepaalde duur

 • Een loon in overeenstemming met het barema PC 329.01(A)

 • Een spannende en zinvolle job binnen een jong en dynamisch team

 

 

Contact

Stuur je kandidatuur samen met een gedetailleerde CV en motivatiebrief vóór 10/01/2021 naar tom@sportcareers.be.

 

 

 

 

 

Le Belgian Paralympic Committee (BPC) représente le Mouvement Paralympique belge au niveau international et promeut ses valeurs en Belgique. Le BPC souhaite offrir aux athlètes paralympiques l’opportunité d’exceller et d’inspirer la société belge grâce à leurs performances sportives, en développant le sport de haut-niveau et en encourageant le sport pour tous.

En vue de réaliser les objectifs ambitieux de Paralympic Team Belgium, le BPC recherche une/un :

Communication Coordinateur (H/F/X).

 

 

Description de fonction

Sous la responsabilité du Marketing & Partnerships Manager, le Communication Coordinateur travaille sur les domaines suivants:

 

 • Communication et campagnes

  • Participe à la création de la stratégie de communication du BPC

  • Crée et rédige les contenus qui nourrissent les canaux de communication du BPC : Facebook, Instagram, Twitter, Newsletters, site web…

  • Agit en tant que Community Manager sur les réseaux sociaux du BPC

  • Travaille à l’identité visuelle de BPC et à la production de l’ensemble des supports de communication et de promotion du BPC

  • Développe et assure la diffusion des campagnes de communication du BPC

  • Renforce la notoriété, l’impact et l’image externe de Paralympic Team Belgium

  • Génère la communication liée aux Jeux Paralympiques et aux compétitions internationales

  • Est responsable de l’utilisation de la banque d’images et de vidéos du BPC

 

 • Médias et presse

  • Ecrit et coordonne les communiqués de presse

  • Génère de la publicité pour le Mouvement paralympique à travers une communication pro- et réactive avec les médias

  • Met en place un monitoring media

  • Gère et suit les demandes émanant de la presse

  • Suit le processus d’accréditations des médias en vue des compétitions internationales paralympiques

  • Coordonne la collaboration avec les partenaires médias du BPC

 

 • Evènements

  • Participe au développement, à l’organisation pratique et à la communication des événements de BPC (Paralympic Sports Awards, Paralympic Day, etc.)

  • Est responsable des campagnes de communication liées aux évènements organisés en Belgique

 • Commissions nationales

  • Coordonne la Marketing & Communication Commission

   • Etablit les agendas, les rapports et effectue le suivi des points d’actions

   • En matière de communication, agit comme point de contact des deux fédérations sportives membres du BPC : Parantee-Psylos et la Ligue Handisport Francophone

  • Est membre de la Paralympic Games Commission

   • Effectue le travail de Team Content Manager en vue et aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020

 

 

Profil recherché

 • Vous partagez notre passion pour le handisport

 • Vous êtes trilingue (français, néerlandais, anglais)

 • Vous êtes diplômé d’un master en communication ou marketing ou disposez d’une expérience similaire

 • Vous êtes passionnés par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn,… ) et ils n’ont pas de secret pour vous

 • Vous avez un talent pour la rédaction ainsi qu’une très bonne orthographe

 • Vous avez la capacité de gérer des missions complexes et plusieurs projets en parallèle

 • Vous êtes ouvert à travailler en soirée, les week-ends et à l’étranger

 • Vous pouvez présenter une attestation de bonne vie et mœurs

 • Une maîtrise des programmes de traitement d’image (Adobe Première, Photoshop, Indesign, Illustrator) est un atout

 • Une expérience réussie dans une fonction similaire est un atout

 

Tous les postes à pourvoir au BPC sont évidemment ouverts aux personnes en situation de handicap!

 

 

Nous offrons

 • Un emploi à temps plein

 • Un contrat à durée indéterminée

 • Un salaire conforme aux barèmes en vigueur de la CP 329.01 (A)

 • Un job passionnant et porteur de sens au sein d’une équipe dynamique

 

 

Contact

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 10/01/2021 à tom@sportcareers.be.