Sportvacature

Banner vac. Stafmedewerker Sport vzw De Rand Wemmel.jpg
Stafmedewerker Sport

vzw De Rand (Wemmel)

Stafmedewerker Sport | vzw De Rand

Locatie: Wemmel | Vlaams-Brabant

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Vzw ‘de Rand’ voert deze opdracht uit via 5 pijlers, waaronder taalpromotie. De acties taalpromotie leggen de nadruk op Nederlands leren, oefenen en gebruiken in de vrije tijd. Binnen die opdracht zoeken wij een Stafmedewerker Sport voor de ondersteuning van sportclubs via procesbegeleiding en oefenkansen Nederlands

Vzw ‘de Rand’ zet in op sociale innovatie binnen sport, jeugdwerk, onderwijs ... in de Vlaamse Rand. Het taalpromotieteam operationaliseert en ondersteunt o.a. inhoudelijke trajecten rond de kracht van vrijetijdsparticipatie binnen een integratie- en gemeenschapsvormend proces. Als stafmedewerker sport maak je deel uit van het taalpromotieteam en neem je een voortrekkersrol in het traject rond sport. Je bezit de bezieling en het vermogen om je inhoudelijke kennis rond sportparticipatie én de sportclub als verbindende factor in de Vlaamse Rand te verkennen, te vergroten en te verdiepen. In overleg met collega’s en partners ontwikkel je nieuwe methodieken en zet je experimentele projecten op

Dankzij jou:

 • Hebben lokale besturen en andere partners een aanspreekpunt en samenwerkingspartner

 • Krijgen bestuurders, trainers en andere vrijwilligers in sportclubs coaching en ondersteuning op het vlak van omgaan met Nederlands en andere talen én het bieden van oefenkansen Nederlands

 • Krijgen sportclubs ondersteuning bij het werken aan gemeenschapsvorming en de uitbouw van een breed sociaal netwerk, - starten er experimentele projecten in functie van de noden, behoeften en uitdagingen van sportclubs in de Vlaamse Rand op

 • Zijn lokale, regionale en bovenlokale partners op de hoogte van én betrokken bij evoluties in de Vlaamse Rand

 • Verankeren (experimentele) projecten in de reguliere werking van partnerorganisaties

 • Werkt vzw ‘de Rand’ met nieuwe (sport)partners samen en verruim je mee het netwerk

 • Is er een uitgewerkte visie en beleid i.v.m. oefenkansen Nederlands voor kinderen, tieners, jongeren en ouders in de sportclub

 • Is brede sportclubondersteuning ingebed in de algemene taalpromotiewerking en dus verbonden aan andere beleidsdomeinen

 • Wordt de expertise op vlak van sportclubondersteuning en omgaan met talendiversiteit in de Vlaamse Rand breed gedeeld

Wie ben jij?

 • Je hebt bij voorkeur een hogere opleiding genoten of evenwaardig door ervaring

 • Je hebt ervaring in de vrijetijdssector (bij voorkeur sport) als professional of vrijwilliger

 • Je hebt voeling met gemeenschapsvorming, integratie en de doelgroep anderstaligen

 • Je hebt affiniteit in het samenwerken met lokale besturen

 • Je kan goed plannen, organiseren en projectmatig werken

 • Je kan processen opzetten en begeleiden

Wat kan je verwachten?

 • Een boeiende en afwisselende job in een gedreven team

 • Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur

 • Het loonbarema volgens het PC 329 (relevante anciënniteit komt in aanmerking)

 • Groeps- en hospitalisatieverzekering

 • Aandacht voor de balans werk en privéleven

 • Kosteloos openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 0.24 €/km voor woon-werkverkeer

 • Flexibele werkuren en een aantrekkelijke vakantieregeling

 • Een gedegen onthaal, opleiding en permanente coaching

 • Standplaats: Wemmel

Meer weten?

Voor meer info kan je terecht bij Cindy Van Dijck, coördinator taalpromotie, cindy.vandijck@derand.be.

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteren kan tot en met vrijdag 3 september 2021. Gesprekken en proeven zijn voorzien op 8 of 10 september.

Bezorg ons je Curriculum Vitae en motivatie via mail t.a.v. Sabrina Dal Zotto, HR-Coördinator via vacature@derand.be.

Embleem vzw De Rand Wemmel.png