top of page

Stafmedewerker Demos

participatief werken in de sport

 

Cultuur, jeugdwerk en sport hebben een positieve impact op mensen. Het zet mensen in hun kracht en vergemakkelijkt het samenleven. Demos vzw zet in op maximale participatiekansen en een breed inclusief vrijetijdsveld. Om zo, vanuit cultuur, jeugdwerk en sportorganisaties, te bouwen aan een meer open en democratische samenleving. 
We zijn op zoek naar een stafmedewerker die samen met onze partners meer en meer gelijke participatiekansen kan realiseren in het brede sportlandschap. Samen versterken we de beweging naar een meer inclusieve, weerbare en wendbare sportsector. 

 

Fulltime, regio Brussel. 

Website: Demos | Voor participatie & democratie

Participatief werken
in de sport


Draait, keert en wringt ze om voor meer maatschappelijke impact.
 

Démos.png

De functie 

 • binnen het team participatief werken ben je het aanspreekpunt voor sportinitiatieven, federaties en diensten. Je geeft advies op concrete plannen en ambities, inspireert en coacht hen om vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en sociaal engagement nieuwe paden te verkennen. Je bent betrokken in stuurgroepen en werkgroepen die werken op sociaal en sportieve thema’s

 • als stafmedeweker sport faciliteer je de werking van het sociaal sportief platform. Je neemt taken op binnen het strategisch beleidsnetwerk Inclusie in en door sport (BIIND-sport) van Sport Vlaanderen en je ondersteunt sportfederaties binnen hun beleidsfocus kansengroepen

 • je werkt sterk verbindend, over sectoren en beleidsdomeinen heen. Vandaaruit bouw je een breed netwerk uit naar welzijn, zorg, onderwijs, integratie en samenleven. Je volgt praktijk- en beleidsevoluties, zoekt naar wat nodig is, werkt en brengt dat over naar het werkveld en overheden

 • samen met partners breng je professionals met uiteenlopende achtergronden samen in lerende netwerken, veldverkenning en intervisie. Je zoekt ervaringen en kennisinhouden, organiseert en faciliteert kennisuitwisseling en geeft vorming

Je profiel 

 • je bent iemand die vlot contacten legt en onderhoudt met uiteenlopende sportactoren. Daarbij vang je gemakkelijk signalen op, begrijp je achterliggende motieven en schat je contexten correct in. Je gebruikt die ervaring gericht om die actoren, via intervisie en trajecten, tot goede resultaten te begeleiden

 • je hebt een klare kijk op de alledaagse praktijk van, vaak zeer verschillende, sportorganisaties, lokale sportdiensten en sportfederaties. Je kan de werkzame en wervende aspecten ervan benoemen en inzetten om participatiekansen te maximaliseren

 • je hebt een klare kijk op sociale en maatschappelijke uitsluitingsmechanismen en weet hoe die zich manifesteren in sportinitiatieven en clubs. In je denken en handelen werk je oplossings en leefwereldgericht en werk je steeds toe naar duurzame veranderingen, zowel op praktijk als beleidsniveau

 • je hebt een even nieuwsgierige als analytisch geest. Je verzamelt graag kennis, ervaringen en meningen om deelaspecten en verbanden te ontdekken. Die kan je doordacht, logisch en vlot ordenen, vertalen en overbrengen naar een groep

 • je bent een integere teamspeler die collega’s mee op sleeptouw neemt. Je werkt vlot samen en je aanpak stimuleert anderen om dat ook toe doen. Je zoekt feedback op en gaat daarmee aan de slag omdat je trots bent op je werk en dat van collega’s

Wij bieden

 • een boeiende job met heel wat verantwoordelijkheid in een groeiende werking

 • een voltijds contract van onbepaalde duur binnen PC 329.01. Inschaling op B1a. Relevante anciënniteit wordt meegenomen

 • een dynamische organisatie waar medewerkers impact en mede-eigenaarschap uitdragen

 • vergoeding woon-werkverkeer volgens de derdebetalersregeling. Onze uitvalsbasis is Brussel met mogelijkheid tot thuiswerk

 • laptop en mobiele telefoon

 • indiensttreding zo snel mogelijk

 

Belangrijk: we werven inclusief. We stellen geen voorwaarden qua opleiding of jaren ervaring. Je competenties en motivatie staan voorop. Ze zijn belangrijker dan je leeftijd, geslacht, handicap of afkomst. 

 

Procedure

 • stuur je cv en gemotiveerd schrijven in twee verschillende documenten ten laatste zondag 27 februari 2022, voor middernacht naar werken@demos.be met de vermelding “Stafmedewerker participatie werken in sport”

 • we selecteren kandidaten eerst op motivatiebrief en CV

 • weerhouden kandidaten nodigen we uit voor een digitaal kennismakingsgesprek dat zal plaatsvinden op donderdag 10 maart 2022. Daarin schetsen we de opdrachten en taken binnen de job en polsen we naar je ervaring en affiniteit.

 • weerhouden kandidaten nodigen we daarna uit voor een sollicitatiegesprek op donderdag 17 maart 2022

 • een inhoudelijke selectieopdracht is het startpunt van dat gesprek
   

bottom of page