top of page

Diensthoofd Sport & Recreatie

Deinze

Embleem Deinze.png

 

 

Deinze werft aan!

 

Een diensthoofd sport en recreatie (A1a-A3a)

met voltijdse prestaties in contractueel verband,

voor onbepaalde duur.


Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor

de duur van drie jaar.
 

Joggingpartners
Sollicteer
lees verder

 

 

 

Doel

Het lokaal bestuur Deinze is een toekomstgerichte organisatie die ernaar streeft om zowel

intern als extern mensen te verbinden.

In onze organisatie gaan we uit van een aantal organisatiewaarden die onze cultuur typeren:

respectvol gedrag, hulpvaardigheid, eerlijkheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid,

positiviteit & collegialiteit.

Binnen deze context werken we samen met en voor de burger aan een stad van de toekomst.

 

De dienst Sport en Recreatie staat in voor de organisatie en coördinatie van het sportgebeuren en de sportpromotie.

Dit doet ze door, naast het bestaande aanbod van de sportverenigingen, een aantal sportieve activiteiten voor

alle leeftijden aan te bieden zoals sportkampen, omnisportlessen, BBB- lessen, sport voor andersvaliden, seniorenzwemmen, seniorenspor, etc.

Naast de organisatie en het begeleiden van deze activiteiten, heeft de dienst Sport en Recreatie een adviserende rol bij

het bepalen van het sportbeleid van de stad en staat ze in voor het onderhoud en de verhuur van de sportinfrastructuur.

 

Als diensthoofd Sport en Recreatie sta je in voor het ontwikkelen van een integraal en kwalitatief sportbeleid voor

een zo ruim mogelijk publiek. 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de sportclubs en andere stakeholders en

streeft een kwaliteitsvol, efficiënt en kostenbewust beheer van de  sportinfrastructuur na. 

Je geeft leiding aan en coacht de medewerkers van de dienst.

 

 

Voorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma

- Je slaagt voor de selectieproeven

- Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de kandidaat slaagde voor

de selectieproeven. 

Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.

- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten

- Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

 

 

Ons aanbod

- Een boeiende job in een aangename werksfeer

- Een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)

- Extralegale voordelen: maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro, 

ecocheques ter waarde van 200 euro/jaar bij een voltijdse tewerkstelling, een gratis hospitalisatieverzekering, 

een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer) & tweede pensioenpijler (4% van het bruto jaarloon)

- Aangepaste vorming en opleiding

- Aandacht voor work-life balance

- Mogelijkheid tot structureel telewerk

- Nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige of ervaring uit de openbare sector wordt

onbeperkt in rekening gebracht

- Het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 3.500,01 euro.

Een persoonlijke loonsimulatie kan je aanvragen bij de dienst HRM

                   

        

Selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van:

- Een thuisopdracht

- Een mondelinge proef

 

 

Solliciteren

Gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier dat je samen met

de gevraagde documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt (download hier het inschrijvingsformulier).

- Via mail: jobs@deinze.be

- Per post: Het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze

- Tegen ontvangstbewijs op dienst HRM, DC Leiespiegel – 4e verdieping

 

Uiterlijk tegen vrijdag 16 december 2022 dienen alle sollicitaties binnen te zijn.

 

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze,

rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. 

 

Stad Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). 

Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy.

bottom of page