top of page
DSC_0007.jpg

 

Jurist Sportdossiers

 

Stad Brussel

 

 

Met zo’n 3.900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot

de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers. 

 

Je zal tewerkgesteld worden bij de sportdienst, die zich onder meer bezighoudt met alles wat leeft op het vlak van sport in de Stad Brussel en de sportinfrastructuur ter beschikking stelt van de inwoners. De dienst organiseert niet alleen sportvakanties voor jongeren, maar werkt ook mee bij de organisatie van zowel lokale evenementen (tornooien, interclubs) als internationale sportevenementen zoals de Memorial van Damme of voetbalinterlanden.

Daarnaast zorgt de sportdienst voor het onderhoud van de infrastructuur en de opvolging van eventuele werven en

kent subsidies toe aan verenigingen en sportclubs.

Maak kennis met Stad Brussel via www.brussel.be/sport

 

 

“Jouw missie"

Je geeft advies en raad aan de diensten en instanties van het departement Cultuur, Jeugd en Sport over alle juridische elementen van dossiers die jouw worden voorgelegd en die verband houden met jouw expertise.

 

Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot overeenkomsten, reglementen, statuten en andere juridische documenten in verband met de activiteiten van het departement. Je komt tussen in de precontentieuze en/of de contentieuze fasen van een dossier, waarbij je dus jouw instelling verdedigt.

 

 • Je werkt nauw samen met de leidinggevende en de directie van het departement, en andere diensten van de Stad (HR, juridische dienst, enz.)

 • Je neemt contacten met externe partners (clubs, organisatoren van evenementen, kunstenaars, enz.)

 • Je werkt in het kantoor en occasioneel op het terrein (af en toe partnerdiensten bezoeken, vergaderingen en bezoeken ter plaatse)

(2) lees verder

 

"Jouw taken"

 • Opstellen, bijwerken van overeenkomsten, statuten, reglementen en andere administratieve dossiers (evenementen, clubs, kunstenaars, andere partners). Voorbereiden van administratieve dossiers voor de OE juridische dienst in het kader van contentieuze of niet contentieuze procedures

 • Organiseren, coördineren van de activiteiten van partners en gebruikers van de infrastructuur van de Stad volgens de opgestelde akkoorden. Toezicht houden op het beheer van het gebruik van sportfaciliteiten, subsidies en sport- en andere projecten

 • Opstellen van overeenkomsten, reglementen, notities, rapporten, brieven, analysenota's, pv's, workflow-mappen, achtergrondnota's, notulen, etc.

 • Schriftelijk en/of mondeling juridisch advies geven over de verschillende zaken die worden behandeld door de diensten van het departement CJS. Informatie, juridisch advies en opinies verstrekken aan de directie om de besluitvorming te ondersteunen

 • Soms vergaderingen leiden met externe dienstverleners/leveranciers en sportclubs/organisatoren, kunstenaars en andere partners

 • De juridische aspecten controleren van documenten die zijn opgesteld door de verschillende OE. De kwaliteit controleren van documenten die door collega's zijn opgesteld

 • Ontwikkelen en coördineren van netwerken (clubs, vzw's, scholen, organisatoren van evenementen enz.)

 • Zich bijscholen, kennis opbouwen (sportreglementen met betrekking tot het toezicht op kinderen bij sport- en culturele activiteiten in het algemeen). Opleidingen bijwonen met betrekking tot de onderwerpen die door het departement worden behandeld

 • Communiceren van de relevante informatie (projectfiches, boordtabellen, evaluaties enz.) aan de directeur zodat deze op de hoogte is van de vooruitgang die is geboekt wat betreft de verwezenlijking van de doelstellingen

 

"Jouw profiel"

Je hebt een masterdiploma in de rechten. Een specialisatie in sportrecht of sporteconomie is een pluspunt.

Of je voldoet aan de interne bevorderings- en mobiliteitsvoorwaarden voor een functie in de graad van bestuurssecretaris. Indien u uw diploma in het buitenland heeft behaald moet u behoudens uitzonderingen, een gelijkwaardigheidserkenning voorleggen die uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid (vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning).

 • Je bent bekend met de non-profit wetgeving en het verenigingsleven

 • Je bent vlot in het opstellen van overeenkomsten en hebt een uitstekende schrijfvaardigheid

 • Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, rekening houdend met deadlines

 • Je hebt een goed analytisch inzicht

 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken

 • Je hebt een perfecte kennis van het Frans

 

 

_DSC3020.jpeg

 

 

 

 

 

"De return die je krijgt"

 • Voltijds contract van onbepaalde duur

 • Maandelijks brutosalaris van minimum 3.761,35 euro met een masterdiploma (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator

 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering en een pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris

 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing

 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

 

“Krijg je het warm van deze job? Solliciteer dan nu!"

Stuur ons je kandidatuur ten laatste op 15/01/2024 (CV & motivatiebrief, samen met een kopie van het vereiste diploma). Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.


Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Aanwerving.

De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een pc-test, een praktijktest en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

bottom of page