top of page

Doelgroepmedewerker

Sport in Brussel

 

 

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugd en sport.

 

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze

verschillende sectoren.

 

Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen.

De algemene directie geeft verder nog advies aan

het werkveld, verleent subsidies en biedt

logistieke ondersteuning.

 

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport betrekt ook

de verschillende overheden in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van

haar beleid.

 

Er is overleg met de Vlaamse Gemeenschap,

met de gemeenten en met het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in functie van de materie.

Sport in Brussel.png
Sollicteer
lees verder

 

Als doelgroepmedewerker sta je in voor en werk je mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de doelgroepenwerking,

met de doelgroepen personen met een beperking en senioren in het bijzonder.

 

Je werkt mee aan de uitvoering van het VGC-doelgroepenbeleid met in het bijzonder de werking rond personen met

een beperking en de ouderenwerking.

Enerzijds sta je in voor een sterk aanbod voor deze doelgroepen, anderzijds zorg je voor de juiste en voldoende informatie, voldoende kwaliteit, het verlagen van drempels en een gepaste ondersteuning van het N-netwerk.

 

Je hebt hiervoor een bijzondere aandacht voor ‘inclusie’ en ‘ethisch sporten’.

 

Check nu de volledige vacature & solliciteer.

bottom of page